معرفی و مقایسه سیستم های سازه ای سبک

از متداول ترین خانه های پیش ساخته سبک می توان از قاب فلزی سبک  LSF  ، قاب چوبی سبک  Wood Frame   و سیستم دیوارهای الواری   Log House  نام برد که در اینجا به اختصار توضیحاتی در باره آن ارائه شده است

شرکت ساختمانی رایمون سازه مدرن با در اختیار داشتن تجربه 10 ساله در ساخت خانه های پیش ساخته و اجرای هر سه سیستم فوق و مقایسه معایب و مزایای هر یک از آنها ، تمرکز خود را بر روی خانه چوبی الواری معطوف و در حال حاضر به صورت تخصصی در ساخت و تولید آن فعالیت دارد .

 از متداول ترین ویلاهای پیش ساخته سبک می توان از قاب فلزی سبک  LSF  ، قاب چوبی سبک  Wood Frame   و سیستم دیوارهای الواری   Log House  نام برد که در اینجا به اختصار توضیحاتی در باره آن ارائه شده است

شرکت ساختمانی رایمون سازه مدرن با در اختیار داشتن تجربه 10 ساله در ساخت ویلای پیش ساخته و اجرای هر سه سیستم فوق و مقایسه معایب و مزایای هر یک از آنها ، تمرکز خود را بر روی ویلای چوبی الواری معطوف و در حال حاضر به صورت تخصصی در ساخت و تولید آن فعالیت دارد .