ویلای چوبی جابان دماوند

 

متراژ : 87 متر مربع دوبلکس

 

تاریخ عقد قرارداد :96/04/09

 

طرح درخواستی کارفرما


 

 

نصب پروژه جابان روز اول

خانه چوبی جابان

 

نصب پروژه جابان روز سوم

ویلای چوبی دماوند

ویلای چوبی آبسرد 

 

نصب پروژه جابان روز پنجم

خانه چوبی آبسرد 


 

نصب پروژه جابان روز هفتم

ویلای چوبی دماوند

 

خانه چوبی دماوند 

 

نصب پروژه جابان روز هشتم و اتمام عملیات نصب 38 روز زود تر از قراداد

خانه چوبی

ویلای چوبی

 

اجرای ایزوگام