خانه چوبی طالقان

خانه چوبی طالقان

محل اجرا : روستای حصیران از توابع طالقان

متراژ مفید : 67 متر مربع

متراژ با پارکینگ و تراس : 100 متر مربع

مدت زمان احداث : 29 روز