خانه چوبی پردیس باران

 

خانه چوبی پردیس باران

محل اجرا : جنب اتوبان باقری تهران - پروژه پردیس باران

متراژ مفید : 96 متر مربع

مدت زمان احداث : 2 ماه

 

 

 پروژه اداری پردیس باران