خانه چوبی الیت

محل اجرا : روستای الیت از ییلاقات چالوس

متراژ مفید : 112 متر مربع

متراژ با پارکینگ و تراس : 150 متر مربع

مدت زمان احداث : 4 ماه

 

خانه چوبی الیت