جزئیات دیواره های خانه چوبی و ویلای چوبی

  الوارهای تشکیل دهنده دیوارهای ساخت خانه چوبی بلند مرتبه :

عمدتا از این پروفیلها جهت ساخت خانه چوبی بیشتر از 4 طبقه با کاربری اداری و هتل استفاده می گردد.

 دیواره خانه چوبی

 

 

پروفیلهای تشکیل دهنده دیوارهای ساخت ویلای چوبی تا سه طبقه  laminated profil :

این پروفیلها تشکیل شده از 2 یا چند الوار با عرض و ارتفاع یکسان که وسیله پرس سرد یا گرم به هم چسبیده و تشکیل یک الوار واحد را می دهند.دلیل استفاده از این نوع پروفیل به خاطر مقاومت زیاد در برابر ترک خوردگی و تابیدگی در طول و همچنین توانایی استفاده از چوب های کاملا خشک شده در تولید ان می باشد.

دیواره در ساخت ویلای چوبی

پروفیل یک تکه

این پروفیلها از یک الوار یک تکه یا به اصطلاح تراورز تشکیل گردیده.

یکی از مشکلات این نوع الوارها عدم استفاده از الوار کاملا خشک شده می باشد که همین امر موجب ترک خوردگی ، همکشیدگی و دفرمه شدن آن در طول مدت عمر سازه می باشد

 دیوارهای ویلای چوبی