فونداسیون خانه های پیش ساخته و ویلای چوبی

 با توجه به وزن بسیار پایین این ساختمانها و به طبع آن کم بودن نیروهای جانبی حاصل از زلزله ، فنداسیون این نوع خانه های پیش ساخته چوبی اغلب در ابعاد حداقل می باشد . احداث پی برای این نوع سیستم ساختمانی بیشتر جهت ایجاد اختلاف ارتفاع برای جلوگیری از نفوذ رطوبت خاک و خنثی کردن خاصیت مویینگی و همچنین بستن و تراز کردن رج اول سازه بر روی آن می باشد .ابعاد و نوع فنداسیون ( نواری یا گسترده ) بسته به نوع خاک و آب وهوای منطقه و پلان و نقشه های اجرایی ویلای چوبی مورد نظر طراحی و تعیین می شود.

فونداسیون خانه های چوبی 

فونداسیون خانه های پیش ساخته

 

 

سازه های لاگ هاوس ( خانه چوبی الواری ) قابلیت اجرا بر روی طبقات فوقانی سازه های دیگر مانند سازه های اسکلت بتونی، فلزی، LSF و سازه های بنایی را دارا می باشد.