پوشش خارجی سقف در خانه های پیش ساخته چوبی و ویلای چوبی

جهت آب بندی و عایق کاری رطوبتی ، حرارتی و صوتی سقف ویلاهای پیش ساخته چوبی می توان از تمامی پوششهای متعارف موجود در بازار نظیر آندوویلا ، آندولین ، شینگل و ... که همگی از بهترین پوششهای مورد استفاده در سقفهای شیب دار می باشد استفاده کرده که در عین سبکی و زیبایی از مقاومت و طول عمر بسیار بالایی برخوردار می باشند

در ساخت خانه پیش ساخته چوبی به دلیل استفاده از چوب در سقف با تلفیق این نوع پوششهای خارجی هم در مصرف انرژی و هم به لحاظ صوتی عایقی به مراتب بهتر از سازه های سننتی ایجاد خواهد شد 

 

                 

 

آندولین 

عایق حرارتی سقف خانه چوبی

شینگل

عایق رطوبتی سقف ویلای پیش ساخته چوبی

آندوویلا

سقف خانه چوبی